Autorka fotografije: Marija Piroški

 

 

Odlukom o ukidanju vanrednog stanja koju je Narodna skupština Republike Srbije donela 06. maja 2020. godine, polako se vraćamo u redovne životne tokove, te bi trebalo da se nastave i sudski postupci započeti pre proglašenja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije. Konkretnih smernica za nastavak postupaka još uvek nema, ali je Zaključkom Visokog saveta sudstva propisan niz pravila ponašanja u sudovima u cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti izazvane korona virusom.

 

 

Sudovi otvaraju vrata za stranke u ponedeljak, 11. maja 2020. godine

 

Visoki savet sudstva objavio je Zaključak o normalizaciji rada sudova i Pravila ponašanja zaposlenih i stranaka u sudovima, a ova pravila i mere primenjivaće se u sudovima do proglašenja prestanka epidemije izazvane korona virusom. Kako se, prema izjavama epidemiologa, proglašenje prestanka epidemije očekuje tek onda kada 28 uzastopnih dana ne bude bilo nijednog potvrđenog slučaja bolesti Covid-19, možemo očekivati da će se posebna pravila o propisanim merama u sudovima primenjivati do daljnjeg.

 

 

Ulazak u zgradu suda

 

Pravila koja se odnose na sam ulazak u sudsku zgradu obuhvataju uobičajeni set mera koje smo i do sad primenjivali u zatvorenim prostorima. Pored dezinfekcije obuće i ruku, o čemu vodi računa pravosudni stražar, sledi uobičajeni prolazak kroz detektor za metal. Obaveza svih koji u sud ulaze je nošenje zaštitne maske koja dobro pokriva predeo usta i nosa, ali i zaštitnih rukavica. Ukoliko nemate zaštitnu opremu, stražar Vas neće pustiti da uđete u zgradu suda, bez obzira na to koje svojstvo u postupku imate. O ovome morate voditi računa, jer pored rizika po sopstveno zdravlje i zdravlje drugih lica, možete snositi i štetne posledice zbog nepojavljivanja na zakazanom suđenju.

 

 

Obavezno prijavljivanje na portirnici

 

Nakon što prođete deo za dezinfekciju, očekuje Vas obavezno prijavljivanje na prijavnici suda, uz prilaganje odgovarajućeg dokumenta – poziva za suđenje i lične karte, a u obavezi ste i da navedete razlog zbog kog dolazite u sud. Smisao ove mere jeste da se smanji broj lica koji boravi u sudskoj zgradi, odnosno da ne dolazite u sud ukoliko radnja koju morate da preduzmete može da se preduzme pisanim putem. Prilikom prijavljivanja na prijavnici suda, mora se poštovati mera fizičke distance od 1.5 metara od drugog lica.

 

 

Dok čekate ispred sudnice

 

Sve vreme boravka u sudskoj zgradi morate poštovati fizičku distancu od 1.5 metra od ostalih lica. Ovo podrazumeva kako čekaonice ili šalter salu, tako i banku i poštu u okviru suda. Poštovanje propisane udaljenosti strogo će se kontrolisati od strane sudskih stražara, a u slučaju nepoštovanja ove mere, sledi Vam opomena i nemogućnost ulaska u zgradu suda.

 

Sva navedena pravila odnose se i na zaposlene u sudu. Preporuka je da se lift u zgradi suda koristi od strane najviše dve osobe istovremeno, a da ove osobe u liftu zauzmu poziciju u kojoj će se nalaziti dijagonalno jedna od druge, kako bi se ispoštovala mera fizičke distance od 1.5 metra. Ventilacioni sistem i klimatizacija u sudu neće biti u funkciji. Strankama će biti omogućeno korišćenje jednog toaleta u prizemlju zgrade suda. Kontrolu poštovanja svih propisanih mera vršiće pravosudni stražari. Predviđena je dezinfekcija svih prostorija u sudu više puta u toku dana.

 

 

Kome je garantovano prisustvo suđenju?

 

Suđenje ne može da se sprovede bez okrivljenog, njegovog branioca, kao i lica koja imaju sudski poziv za konkretan postupak. Logično sledi, da bi suđenju obavezno trebalo da prisustvuju i tužilac i tuženi, njihovi punomoćnici, ali i svedoci i veštaci ako su u tim svojstvima pozvani da prisustvuju konkretnom suđenju. Ukoliko je lice dovedeno na pretres iz pritvora, to lice i lica u čijoj pratnji je dovedeno na suđenje, kao i svi ostali, moraju nositi zaštitne maske.

 

 

Kome može da se uskrati prisustvo suđenju?

 

S obzirom na veličinu same sudnice, određeno je da će prioritet u prisustvu suđenjima imati okrivljeni i njegov branilac, kao i lica koja su na suđenje pozvana od strane suda. Prilikom odlučivanja o ulasku lica u sudnicu, predsednik veća se vodi navedenim prioritetom, a takođe ceni i okolnost da li je prisustvo konkretnog lica neophodno za nesmetani nastavak postupka. Ukoliko predsednik sudskog veća proceni da ne postoje uslovi za bezbedan boravak svih lica istovremeno u sudnici, postoji mogućnost da Vam ulazak u sudnicu bude uskraćen. Ovo će biti slučaj ukoliko želite da prisustvujete suđenju u svojstvu javnosti ili ste zainteresovani za postupak, ali niste i formalno učesnik u istom.

 

 

Posebna pravila za svaki sud

 

Na osnovu propisanih pravila ponašanja u sudovima od strane Visokog saveta sudstva, predsednici sudova su dužni da donesu i objave posebna pravila ponašanja zaposlenih i stranaka za svaki sud. Ova pravila pojedinih sudova mogla bi da sadrže specifičnosti s obzirom na veličinu sudnica i prostorija u sudu, a ostavlja se i mogućnost uvođenja smenskog rada u cilju sprečavanja širenja korona virusa. Iz ovih razloga, najsigurniji način da proverite kako radi sud kod kog ste učesnik u postupku jeste da posetite sajt suda i upoznate se sa posebnim pravilima konkretnog suda.

 

 

Pokretanje novih i nastavak započetih postupaka

 

Kako je, prema odredbama posebnog zakona izglasanog 6. maja 2020. godine u Narodnoj skupštini, prestala da važi Uredba o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine, a koja je predviđala da rokovi za podnošenje akata kojima se iniciraju odgovarajući postupci ne teku od dana proglašenja vanrednog stanja, odnosno od 15. marta 2020. godina, moramo voditi računa o tome da ovi rokovi nastavljaju da teku od 7. maja 2020. godine, odnosno narednog dana od dana ukidanja pomenute uredbe.

 

Šta to konkretno znači? Ukoliko se razlog ili događaj zbog kog postupak pokrećete desio u periodu trajanja vanrednog stanja, rok za pokretanje postupka računate od 7. maja 2020. godine, jer su rokovi tog dana počeli normalno teći. Ako ste, recimo, dobili otkaz od stane poslodavca za vreme trajanja vanrednog stanja, rok od 60 dana propisan Zakonom o radu za pokretanje radnog spora počinje da teče narednog dana od dana ukidanja vanrednog stanja.

 

Isto pravilo primenjujemo i u slučaju pravnih lekova. Ako je rok za žalbu počeo da teče pre uvođenja vanrednog stanja, dane koje smo proveli u vanrednom stanju nećete računati, već ćete nastaviti sa računanjem roka od 7. maja 2020. godine.

 

 

Posebna pravila za upravne postupke nastavljaju da važe

 

Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja, međutim, nastavlja da važi i nakon ukidanja vanrednog stanja. Ukoliko ste uputili određeni podnesak organu uprave za vreme trajanja vanrednog stanja, smatraće se dostavljenim u roku od 15 dana od dana ukidanja vanrednog stanja. Tek od ovog momenta, počeće da teku zakonski rokovi.

 

Ukoliko je u već pokrenutom postupku rok za odlučivanje po Vašem zahtevu ili žalbi istekao za vreme trajanja vanrednog stanja, upravnom organu je ostavljeno još 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja da postupi po svojoj dužnosti.

 

 

Usmena rešenja sanitarnih inspektora

 

Ukoliko ste bili u samoizolaciji zbog putovanja u inostranstvo, a niste zahtevali dostavljanje pisanog rešenja od sanitarnog organa o meri samoizolacije, to možete učiniti i nakon završetka vanrednog stanja. Uredbom o primeni rokova u upravnim postupcima, koja nastavlja da važi, predviđeno je da rok od 8 dana za žalbu protiv usmenih rešenja nadležnog organa donetih tokom vanrednog stanja, počinje da teče od prestanka vanrednog stanja. U tom momentu počinje da teče i rok od 60 dana u kom možete zahtevati izdavanje pisanog rešenja od nadležnog sanitarnog organa.

 

Tokom trajanja vanrednog stanja, Komitetu pravnika za ljudska prava obratio se veliki broj građana sa tvrdnjama o tome da prilikom ulaska na teritoriju Republike Srbije nisu dobili rešenja o meri obavezne izolacije u kućnim uslovima, te nisu znali da imaju obavezu da se izoluju. Nadležni su obavestili javnost da su sanitarni inspektori ovlašćeni na izdavanje usmenih rešenja prilikom preduzimanja izuzetno hitnih mera radi otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi. Ipak, sanitarni inspektori su u obavezi da u ovom slučaju unesu sadržaj usmenog rešenja u zapisnik o sanitarnom nadzoru. Građani koji su se našli u ovoj situaciji trpeli su krivično-pravne posledice nepostupanja po zdravstvenim propisima za vreme epidemije, a epiloge ovih događaja tek očekujemo. Krivični postupci protiv lica koja su kršila mere samoizolacije vođeni su putem Skajp aplikacije, a nama ostaje da sačekamo normalizaciju rada sudova koja bi trebalo da ponudi odgovore na brojna sporna pitanja otvorena tokom vanrednog stanja.

 

 

Ostavite komentar:

Komentar je dodat i čeka odobrenje.

Smernice za objavljivanje sadržaja

Autori i komentatori sadržaja na Platformi Otvorena vrata pravosuđa individualno su odgovorni za sadržaj objavljenih tekstova, informacija i komentara. Ipak, Platfoma će voditi računa da sadržaj bude dozvoljen za objavljivanje u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima i Zakonom o elektronskim medijima.

Neće biti objavljeni sadržaji:

Autori tekstova, informacija i komentara koji su sudije, tužioci, zamenici tužilaca i advokati će postupati u skladu sa Zakonom o sudijama, Zakonom o javnom tužilaštvu, Zakonom o advokaturi i profesionalnim kodeksima.

Sudije, tužioci i zamenici javnih tužilaca neće:

Prijavite se

Pretraga