Uključi se

Komentariši blog

Reč „blog“ je nastala od reči weblog i danas se koristi kao izraz koji označava objavljivanje informacija na internetu (World Wide Web – www) najčešće u vidu dnevnika, zapisa, autorskih članaka i slično. Iako se blogovi objavljuju na najrazličitije teme i pišu najrazličitijim stilovima, njihova zajednička karakteristika je da su neformalniji od klasičnih novinarskih tekstova, a naročito od stručnih radova. U blogu autor/ka iznosi lični stav o aktuelnoj temi, događaju ili javnoj politici.

Blog postovi na platformi Otvorena vrata pravosuđa posvećeni su temama iz oblasti sudske vlasti i imaju za cilj upoznavanje građana sa pravosudnim sistemom Srbije. Blog Vam omogućava da se uključite u pisanu komunikaciju sa autorom/kom teksta ostvarajući otvoreni dijalog u okviru koga možete da rešite brojne nedoumice koje imate u vezi pravosuđa.

Lista tekstova
Pravila komentarisanja

Prisustvuj Tematskim otvorenim vratima

Tematska otvorena vrata predstavljaju otvorene panele za diskusiju sa građanima o pitanjima pravosuđa u lokalnim sredinama, koji se odvijaju periodično - najviše do 3 puta u toku godine u lokalnom sudu. Tematska otvorena vrata se organizuju u 15 lokalnih zajednica u Srbiji: Niš, Kragujevac, Novi Sad, Sombor, Zrenjanin, Užice,  Negotin, Šabac, Ivanjica, Vranje, Kraljevo, Kruševac, Pančevo, Leskovac i Knjaževac.

Teme Tematskih otvorenih vrata se biraju unapred i tiču se problema vezanih za pravosuđe za koje su građani u lokalnim sredinama najviše zainteresovani.

Ukoliko se Tematska otvorena vrata održavaju u Vašem mestu, svoje kontakt podatke možete da ostavite OVDE i mi ćemo Vas blagovremeno obavestiti o mestu i terminu održavanja.

Ukoliko želite da date sugestiju za određenu temu o kojoj bi želeli više da čujete na Tematskim otvorenim vratima, predlog možete poslati OVDE

Uzmi učešće u lokalnom aktivizmu

Ukoliko ste član lokalnog udruženja građana, u sledećim gradovima i opštinama: Niš, Kragujevac, Novi Sad, Sombor, Zrenjanin, Užice,  Negotin, Šabac, Ivanjica, Vranje, Kraljevo, Kruševac, Pančevo, Leskovac i Knjaževac, a imate želju da se više aktivirate u svojoj lokalnoj zajednici, možete pogledati i razmotriti Poziv za projektnu saradnju i programsku podršku.

Oceni rad pravosuđa u Srbiji

U okviru novog ciklusa istraživanja za izradu Izveštaja o praćenju stanja u pravosuđu za 2022. godinu, prikupljamo podatke za oblast – Pristup pravosudnim uslugama. Ove godine u okviru ove oblasti sprovodimo anketu među korisnicima usluga javnih izvršitelja. Anketa je anonimna, kako za ispitanike, tako i za kancelarije javnih izvršitelja koje su pružale usluge u izveštajnom periodu, a njeno popunjavanje Vam neće oduzeti više od 3 minuta. Upitnik za anketu je dostupan na sledećem linku. Hvala Vam unapred!

Ostavite nam svoj kontakt ukoliko želilte da Vas obavestimo kada organizujemo Tematska otvorena vrata u Vašem mestu.

Ostavite nam svoj komentar ukoliko želilte da se posvetimo određenoj temi za koju smatrate da je relevantna.

Smernice za objavljivanje sadržaja

Autori i komentatori sadržaja na Platformi Otvorena vrata pravosuđa individualno su odgovorni za sadržaj objavljenih tekstova, informacija i komentara. Ipak, Platfoma će voditi računa da sadržaj bude dozvoljen za objavljivanje u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima i Zakonom o elektronskim medijima.

Neće biti objavljeni sadržaji:

Autori tekstova, informacija i komentara koji su sudije, tužioci, zamenici tužilaca i advokati će postupati u skladu sa Zakonom o sudijama, Zakonom o javnom tužilaštvu, Zakonom o advokaturi i profesionalnim kodeksima.

Sudije, tužioci i zamenici javnih tužilaca neće:

Prijavite se

Pretraga