Uključi se

Dijalog je način kako da se bolje razumemo.

Uključi se u komunikaciju o pravosuđu u Srbiji.

ukljuci se

Moja Prava

U mom mestu

Upoznaj se sa svojim sudom i istraži kada dolazimo u tvoj kraj. Istraži zgradu svog suda i upoznaj se sa Tematskim otvorenim vratima u tvom mestu.

u mom mestu

Vesti

Inovacije u pravosuđu – ideje koje spajaju IT i empatiju

Poslednjeg vikenda juna 2024. godine valjalo se rashladiti na vrelom beogradskom asfaltu, ali i u prostorijama ICT Hub-a gde je temperaturu dodatno podigla košnica ideja učesnika prvog Ideatona na temu inovacija u pravosuđu. Devet timova sa ukupno 29 učesnika – studenata, IT stručnjaka, dizajnera, pravnika – takmičilo se u kreiranju inovativnih tehnoloških rešenja i digitalnih alata čija bi primena olakšala pristup pravdi za pripadnike ranjivih i marginalizovanih grupa.

Poziv za organizacije civilnog društva za dodelu malih grantova

USAID-ov projekat ‘Pravda za sve’ poziva organizacije civilnog društva u Srbiji da se prijave za program dodele malih grantova na teme vezane za podizanje svesti javnosti o pravdi i pravima i pružanje psihološke i socijalne podrške u slučajevima rodno-zasnovanog nasilja. Više detalja o pozivu i uslovima učešća u tekstu ispod.

Vodič za besplatnu pravnu pomoć sada dostupan i osobama sa senzornim invaliditetom

U saradnji sa Nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom Srbije (NOOIS) i Savezom gluvih i nagluvih Srbije, USAID-ov projekat “Pravda za sve” predstavlja praktični vodič za građane “Kako da ostvarite pravo na besplatnu pravnu pomoć” u prevodu na srpski znakovni jezik, uz titl i audio-deskripciju.

Osnovni i Viši sud u Pirotu otvorili vrata građanima za diskusiju o porodičnom nasilju

​​​​​​​U velikoj sali Višeg suda u Pirotu održana su još jedna Tematska otvorena vrata na temu porodičnog nasilja. Ovaj događaj organizovan je u saradnji sa Osnovnim i Višim sudom u Pirotu 20. juna 2024. godine, a prisustvo više od 60 građana Pirota svedoči o aktuelnosti teme o kojoj se diskutovalo za ovu lokalnu zajednicu.

Digitalno nasilje – problem XXI veka koji posebno pogađa decu

U velikoj sali Palate pravde u Nišu, po prvi put u saradnji sa niškim Višim sudom, u četvrtak, 13. juna 2024. godine, USAID-ov projekat ‘Pravda za sve’ organizovao je tematska otvorena vrata na temu digitalnog nasilja. U ambijentu koji krasi monumentalno delo slikara Bože Ilića s polovine 20-og veka, ‘Boj na Čegru’, razgovarali smo sa sudijama, tužiocima, psiholozima i prisutnim građanima o drugoj vrsti bitke čiji smo deo ili svedoci svakodnevno, koje vode ‘ratnici za tastaturama’, a to je nasilje u digitalnom prostoru, pre svega na društvenim mrežama.

reforma pravosudja