Najave događaja

Najave događaja

Vesti

Digitalno nasilje – problem XXI veka koji posebno pogađa decu

U Vršcu sa građanima o besplatnoj pravnoj pomoći

Centri za socijalni rad iz Vojvodine prošli obuku za primenu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Nasilje tema na otvorenim vratima suda i u Šapcu

Osnaživanje centara za socijalni rad istočne Srbije za primenu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Otvoreni podaci i pravosuđe – potrebe i izazovi

Poziv za učestvovanje u istraživanju

Saradnja institucija kao ključ prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja

Održana Tematska otvorena vrata u Somboru na temu nasilja u porodici i vršnjačkog nasilja

Korak bliže pravdi: interaktivna Mapa besplatne pravne pomoći u Srbiji

Prijavite se

Pretraga