Izvor fotografije : Stevepb / Pixabay

Pravo deteta na izdržavanje (alimentacija), kao jedno od osnovnih postulata zaštite prava deteta, omogućava ekonomsku osnovu koja je neophodna za kvalitetan život i razvoj.

 

Nažalost, roditelji neretko smatraju da ispunjavaju svoju obavezu ako detetu nešto poklone ili periodično učestvuju u finansiranju potreba deteta. Naprotiv, alimentaciji prethodi sudska odluka koja jasno definiše njenu visinu, vreme i način plaćanja te umesto dobrovoljnosti i nepreciznosti konstituiše obaveznost i izvesnost.

 

 

  1. Nosilac prava i obaveze na plaćanje alimentacije

 

Prema odredbama Porodičnog zakona, brak nije moguće razvesti bez odluke o alimentaciji.

 

U slučaju sporazumnog razvoda, roditelji moraju da postignu saglasnost i oko visine alimentacije.

 

Radi izbegavanja zloupotreba, neophodno je da sud proceni da li je sporazum roditelja o alimentaciji u najboljem interesu deteta. U slučaju razvoda po tužbi, sud u okviru presude o razvodu određuje visinu alimentacije.

 

Dakle, u oba slučaja, visina alimentacije zavisi od procene državnog organa koji štiti interese deteta.

 

Alimentaciju plaća roditelj koji ne vrši roditeljsko pravo, odnosno roditelj kome dete nije povereno na čuvanje i vaspitanje. Obaveza na plaćanje alimentacije postoji i u slučaju lišenja roditeljskog prava.

 

Prema stanovištu sudske prakse, nepostojanje radnog odnosa nije opravdanje za neplaćanje alimentacije jer se (ispravno) smatra da je roditelj uvek dužan da novčano obezbedi svoje dete. Eventualno bi u slučaju invaliditeta ili drugog drastičnog zdravstvenog problema roditelja moglo da se razmatra oslobođenje od plaćanja alimentacije koja bi tada prešla na druge srodnike deteta.

 

Alimentacija se ne plaća neposredno detetu, već novac prima (na račun ili u gotovini) roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo. Jedini slučaj kada se alimentacija plaća neposredno detetu jeste u slučaju izdržavanja punoletnog deteta koje može da ostvari pravo na alimentaciju do svoje 26. godine, ukoliko je na redovnom školovanju.

 

 

  1. Kriterijumi za određivanje visine alimentacije

 

Porodični zakon propisuje da se visina alimentacije najčešće određuje u rasponu od 15% do 50% od primanja roditelja koji je obavezan na plaćanje. U praksi se iznos približava donjem rasponu kada roditelj izdržava jedno dete ili kada je zarada roditelja visoka, dok se prbiližava gornjem rasponu u slučaju manjih prihoda i izdržavanja više dece.

 

Elementarni kriterijumi za određivanje visine alimentacije su mogućnost roditelja i potrebe deteta.

 

Mogućnost roditelja se ogleda u njegovim prihodima, mogućnosti za zaposlenje, imovini koju poseduje, ličnim potrebama i obavezi da izdržava druga lica.

 

Potrebe deteta zavise od njegovih godina, zdravlja, obrazovanja i imovine. Najčešće starija deca imaju veće potrebe jer život srednjoškolca podrazumeva obilniju ishranu, bavljenje sportom, kao i socijalne i kulturne aktivnosti.

 

Zakon kao kriterijum navodi i minimalnu sumu izdržavanja, odnosno naknadu za hranjenike koju utvrđuje ministarstvo nadležno za porodičnu zastitu. Navedena suma predstavlja minimum ispod koga ne bi trebalo da se određuje alimentacija, nezavisno od prihoda roditelja.

 

Životni standard roditelja je takođe jedan od kriterijuma za određivanje visine alimentacije, najčešće kod imućnijih rodielja. Svrha navedenog instituta je da omogući detetu da živi standardom svog roditelja, čak i kada potrebe deteta nisu iznadprosečne.

 

Protekom vremena, skoro je izvesno da će se promeniti i potrebe deteta i mogućnosti roditelja koji može da dobije otkaz ili povećanje plate. Za razliku od većine drugih sudskih odluka koje nisu podložne menjanju, odluka o alimentaciji uvek može da se promeni sudskim putem, ukoliko se dokaže i promena okolnosti.

 

 

  1. Plaćanje alimentacije pre odluke suda

 

Obaveza plaćanja alimentacije počinje od trenutka sporazumnog razvoda ili podnošenja tužbe za razvod. Međutim, često se dešava da roditelji žive odvojeno i pre formalnog prestanka braka te da samo jedan roditelj prvenstveno brine o detetu.

 

Faktički regres predstavlja pravni institut koji omogućava novčanu kompenzaciju za roditelja koji je samostalno (ili pretežno) izdržavao dete i pre razvoda braka. U navedenom slučaju, roditelj koji je izdržavao dete podnosi tužbu protiv drugog roditelja u svoje ime, a ne u ime deteta.

 

 

  1. Nepostupanje po sudskoj odluci

 

Odluka o alimentaciji konstituiše obavezu koja može da se ispuni dobrovoljno ili prinudno. U slučaju prinude, neophodno je inicirati postupak izvršenja kako bi se alimentacija platila posredstvom imovine roditelja koji ne postupa po odluci suda.

 

Često se dešava da lica u Republici Srbiji nisu zaposlena ili da nemaju imovinu na svoje ime te je prinudno izvršenje faktički nemoguće.

 

Kako zaštita prava deteta ne bi bila zavisna od eventualne imovine koju (ne)poseduje roditelj koji izbegava plaćanje alimentacije, zakon propisuje da je neplaćanje krivično delo za koje može da se izrekne kazna zatvora do tri godine.

 

Brojne pravne norme štite elementarno pravo deteta na izdržavanje od svojih roditelja. Međutim, zakon je dobar samo ako se primenjuje, te je neophodno da sudske odluke budu u skladu sa ohrabrujućom zakonskom regulativom.

 

 

 

 

Ostavite komentar:

Dejan Pavlović25.07.2022. | 05:00
Dragi kolega, Vrlo pažljivo sam pročitao Vaš blog i on sadrži informacije od značaja za roditelje, posebno one koji su primaoci mesečnog izdržavanja deteta, međutim! Kako se Vaš blog širi putem društvenih mreža neophodno je da, ili pojasnite neke stvari ili napišete i drugi blog. Po ovome što ste napisali, meni kao laiku bi bilo jasno da samo raoditelj koji nema "starateljstvo" ima obavezu da nešto plaća drugom roditelju za dete. A meni kao stručnom radniku je jasno samo jedno, da je izdržavanje deteta "jedno od osnovnih postulata zaštite prava deteta, omogućava ekonomsku osnovu koja je neophodna za kvalitetan život i razvoj." i da druge stvari vezane za kvalitetan život i razvoj deteta nisu bitne ili su mnogo manje bitne. Kao neko ko se bavi sa socijalnog aspekta fenomenom razvoda i sve što uz njega ide, moram da Vam kažem da je niz stvari vezanih za kvalitetan život deteta u stvari niz postulata na kome bi svi mi trebalo da radimo. Znam, jasno je, nema dokaza o uplati i posao pravnog zastupnika je jednostavan, krivična prijava + tužba za izvršenje, nekoliko ročišta i rešenje je tu, i za roditelja kome se uplaćuje izdržavanje za dete i za vas, pravne zastupnike (verujte da klijenti baš tako to vide i gube poverenje u pravosuđe, a svrha ovog bloga je da se ono vrati). Iz člana 68 Porodičnog zakona a koji se tiče sadržine roditeljskog staranja, posebno o staranju o detetu vidimo da ono obuhvata: "čuvanje, podizanje, vaspitavanje, obrazovanje, zastupanje, izdržavanje te upravljanje i raspolaganje imovinom deteta" te mi nije jasno zašto je samo izdržavanje, koje je u Zakonu navedeno tek na šestom mestu, u Vašem izlaganju stavljeno na tron. Siguran sam da Vi znate, a trebalo bi da znaju i oni koji čitaju Vaš blog da su zloupotrebljene ili grubo zanemarene dužnosti proistekle iz sadržine roditeljskog prava podjednake po težini što se navodi čak u istom stavu člana 81 Porodičnog zakona, a koji glasi: "ako izbegava da izdržava dete ili da održava lične odnose sa detetom sa kojim ne živi, odnosno ako sprečava održavanje ličnih odnosa deteta i roditelja sa kojim dete ne živi" iz kog razloga moram, i kao razvedeni roditelj sa iskustvom grubog zanemarivanja dužnosti proisteklih iz sadržine roditeljskog prava od strane majke deteta i kao neko ko vodi Centar ravnopravnog roditeljstva i kao stručni radnik u socijalnoj zaštiti i kao predavač na fakultetu da kažem da je isticanje samo jednog oblika zloupotrebe roditeljskog prava, lako dokazivog, put koji ne vodi ka rešenju konfliktnih situacija već ga, naprotiv, pobuđuje i daje mogućnost manipulaciji onih roditelja koji samostalno vrše roditeljsko pravo, bilo da su jednog ili drugog pola. Ono što bi koristilo ljudima u razvodu su informacije i pojašnjenja, neka i navedena u Vašem blogu: ko je u obavezi i na koji način da izdržava dete, da li roditelj sa kojim dete živi učestvuje u izdržavanju deteta, kome služi mesečno izdržavanje tkz alimentacija, na koji način je poželjno da se uplaćuje mesečno izdržavanje, kako sprečiti zloupotrebu već uplaćenog mesečnog izdržavanja, razjasniti mesečno izdržavanje i ulaganje u ono što neko želi za dete, da to nije isto, rok za plaćanje mesečnog izdržavanja nakon kog se pokreće tužba, značaj urednog izdržavanja, mogućnosti obustave plaćanja, mogućnosti prelaska na izdržavanje deteta direktno nakon 18. godine i drugo. Verujte da su ove informacije mnogo važnije davaocima i primaocima mesečnog izdržavanja jer ima socijalnu konotaciju. Izađimo iz matematičke proračunosti, posebno proračunatosti jednog ili oba roditelja čega imamo u većini razvoda. Pravosuđe je obuhvata multidisciplinaran pristup u rešavanju problema u postupcima, rešenje jeste "matematički precizno", po zakonima, a taj put jeste važan, posebno za one koji debelo gaze po njemu. Bio bih zahvalan na nekom komentaru ili odgovoru i Vama i samom projektu Otvorenih vrata pravosuđa koji ima za cilj jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija u Republici Srbiji i samim tim dobrobiti svih. Pa hajdemo, vratimo poverenje zajedno, da i roditelj koji je u obavezi plaćanja mesečnog izdržavanja zna zbog čega to radi, i to i prihvata ako ne sa zadovoljstvom onda makar sa razumevanjem.
Igor Popović28.07.2022. | 06:24
Poštovanje, pročitao sam vaš komentar i imao bih molbu ako je ikako moguće da dobijem vaš broj pa da vas pozovem jer se i sam upravo nalazim u sred razvoda(vrlo teškog jer druga strana nije spremna na saradnju) i smatram iz ovog pročitanog da ste vi osoba koja bi mogla mnogo toga da mi pojasni i olakša. Da ne dužim, ovo je moj mail: igorpop02@gmail.com Bio bih vam neizmerno zahvalan kada bi ste me kontaktirali. S poštovanjem, Igor Popović
Natalija Stanković29.07.2022. | 11:46
Sve bi to i bilo tako da naše pravosuđe ne radi sve na osnovu veza i poznanstva, nažlost neke stranke se i ne saslušaju na ročištu, donese se presuda koja naravno nije u korist i nije u mogućnosti davaocu alimentacije, i to dalje nikog ne zanima, oni su presudili na osnovu svog poznanstva bez imalo obzira prema drugoj stranci... Džaba zakon bilo šta nalaže, ovo je Srbija i ovde stvari očigledno tako funkcionišu
Jelena15.09.2022. | 01:04
Dejane,naslov clanka je "Alimentacija" a ne "Sve sto ste ikada hteli da znate o razvodu a niste se usudili da pitate" :D
Jovana27.11.2022. | 08:30
Sud. Zakon pa papir trpi sve razvedena od 2010 god presudom samostalno vrsim roditeljsko pravo bivsi treba placati alimentaciju od 8000 din tuzila izlazio sudski vestak da proceni imovinu al kucu ne mogu prodati jer je sin zakonski naslednik kuce jer danas sutra ima pravo na kucu od oca tako da od prodaje radi izmirenja dugova nista. Krivicnu prijavu podnela jos 2017 god al evo sad ce i 2023 god predmet nije resen toliko o hitnom postupku i zastuti interesa maloletnog deteta, 2 puta pozvani da damo izjave i to je bilo to predmet stoji negde. Prilikom razvoda sudija pita mene dal je 8000 hilj dinara dovoljno da pokrpi moje finansijske rupe tu sam ostala u soku sa takvim pitanjem. Otac nije bio zainteresrovan da vidja dete branila ga nisam dete raste i sad ima 16 god ja ga naterati ne mogu da idem kod oca a zakon izgleda stiti sce samo ne i decu
Milorad Ristanović16.10.2023. | 07:11
Plaćam alimentaciju bez sudske odluke već po našem dogovoru. Sad hoću da firma uplaćuje alimentaciju. Oni traže neku saglasnost overenu kod notara.

Komentar je dodat i čeka odobrenje.

Smernice za objavljivanje sadržaja

Autori i komentatori sadržaja na Platformi Otvorena vrata pravosuđa individualno su odgovorni za sadržaj objavljenih tekstova, informacija i komentara. Ipak, Platfoma će voditi računa da sadržaj bude dozvoljen za objavljivanje u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima i Zakonom o elektronskim medijima.

Neće biti objavljeni sadržaji:

Autori tekstova, informacija i komentara koji su sudije, tužioci, zamenici tužilaca i advokati će postupati u skladu sa Zakonom o sudijama, Zakonom o javnom tužilaštvu, Zakonom o advokaturi i profesionalnim kodeksima.

Sudije, tužioci i zamenici javnih tužilaca neće:

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti