Uključi se

Dijalog je način kako da se bolje razumemo.

Uključi se u komunikaciju o pravosuđu u Srbiji.

ukljuci se

Moja Prava

U mom mestu

Upoznaj se sa svojim sudom i istraži kada dolazimo u tvoj kraj. Istraži zgradu svog suda i upoznaj se sa Tematskim otvorenim vratima u tvom mestu.

u mom mestu

Vesti

Otvoreni podaci i pravosuđe – potrebe i izazovi

U saradnji sa Nacionalnim konventom o EU u Beogradu smo okupili predstavnike organizacija civilnog društva, članice Konventa, kako bismo otvorili dijalog na temu otvorenih podataka i njihovog značaja za funkcionisanje pravosuđa, te šireg skupa pravnih usluga.

Poziv za učestvovanje u istraživanju

Ukoliko ste punoletni i ukoliko ste u poslednjih desetak godina preživeli neki oblik partnerskog, porodičnog i/ili seksualnog nasilja (direktno ili na internetu), pozivamo vas da učestvujete u anonimnom istraživanju u kome želimo da saznamo kakva su bila vaša iskustva prilikom prijavljivanja nasilja.

Saradnja institucija kao ključ prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja

Značaj kontinuirane i bliske saradnje između institucija u prevenciji i rešavanju predmeta nasilja u porodici, odnosno rodno zasnovanog nasilja, ključna je poruka sa radionica koje smo održali u Kragujevcu i Aranđelovcu protekle nedelje. U saradnji sa Forumom sudija Srbije, Pravosudnom akademijom i Biroom za međunarodnu borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona (INL) na radionicama smo okupili predstavnike institucija ključnih za prepoznavanje i sprečavanje nasilja, zaštitu žrtava i procenu rizika u ovim slučajevima.

Održana Tematska otvorena vrata u Somboru na temu nasilja u porodici i vršnjačkog nasilja

U saradnji sa Osnovnim sudom u Somboru, 28. marta 2024. godine realizovana su Tematska otvorena vrata temu nasilja u porodici i vršnjačkog nasilja u prisustvu preko 50 učesnika. Ovom prilikom je pre izlaganja sagovornika predstavljen rezultat saradnje Osnovnog suda u Somboru i Srednje ekonomske škole u vidu simulacije suđenja, kako u krivičnom, tako i u parničnom postupku.

Korak bliže pravdi: interaktivna Mapa besplatne pravne pomoći u Srbiji

U cilju poboljšanja pristupa besplatnoj pravnoj pomoći građanima širom Srbije, USAID-ov projekat Pravda za sve izradio je interaktivnu mapu za potencijalne korisnike besplatne pravne pomoći.

reforma pravosudja