Najave događaja

Najave događaja

Blogovi

Saveti za pravdu po meri čoveka - struktura, ciljevi i uporedni prikaz

Dejan Petković

Dobili ste otkaz zbog povrede radne obaveze ili nepoštovanja radne discipline? Evo šta treba da znate!

Petar Todorović

Deca kao svedoci u krivičnom postupku – ima li razloga za strah?

Gordana Krstić

Godišnji odmor - pravo ili luksuz?

Jelena Janković

Osvetnička pornografija – Ozbiljna povreda privatnosti i seksualno nasilje modernog doba

Damjan Mileusnić

Odgovornost roditelja za štetu koju prouzrokuje njihovo maloletno dete

Darko Rašković

(Zlo)upotreba bolovanja – “šta mi možeš, šta mi smeš“?

Aleksandra Rajić

Naknada štete zbog nezakonite odluke o prestanku radnog odnosa

Bojana Simonović

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom – humanost ili korist?

Jelena Janković

Arhiva blogova od 2019 – 2024. godine.

Ad hoc merama se ne smanjuje nasilje: rezultati odgovora institucija na višestruka ubistva 3. i 4. maja

Dušan Stanković

Prijavite se

Pretraga