hitesh-choudhary-t1paibmtjim-unsplash-min.jpg

O starim pitanjima intelektualne svojine i novim tehnologijama: Čovek se uči dok je živ, a veštačka inteligencija?

Dušan B. Kovačević - Advokat
Izvor fotografije : Hitesh Choudhary / Unsplash

Već neko vreme u javnosti kruže vesti kojima se građanstvo plaši uz pretnje da ćemo vrlo brzo ostati bez svojih poslova, a đaci se ohrabruju da više neće morati da pišu domaće zadatke i eseje jer će, navodno, to moći brže i efikasnije da radi veštačka inteligencija (eng: Artificial Intelligence– AI). Iako ne postoji zvanično prihvaćena definicija, veštačka inteligencija bi mogla da se opiše kao mašinski sistem sposoban da daje predviđanja, preporuke ili da utiče na okruženje pomoću datih ciljeva koje definiše čovek.

 

Kako bi veštačka inteligencija bila sposobna da uradi bilo kakav zadatak, potrebno je da za to bude naučena odnosno istrenirana. Upravo tokom postupka obuke, veštačka inteligencija se, pored svih drugih informacija, pravila i sistema, upoznaje i suočava sa pravima intelektualne svojine koja bi morala da poštuje.

 

Počekom godine javnost je posebno zaintrigirala tužba koju je Getty[1] podneo protiv Stability AI u Ujedinjenom Kraljevstvu i Sjedinjenim Američkim Državama, optužujući ovu kompaniju da krši njihova prava intelektualne svojine time što je neovlašćeno koristila preko 12 miliona slika i fotografija zaštićenih autorskim pravima kao podatke za obuku njihovog AI programa - Stable Diffusion. Upravo ovaj sudski spor bi mogao biti ključna prekretnica u „borbi“ između veštačke inteligencije (i njenih „trenera“) s jedne, i autora odnosno nosioca prava, sa druge strane.

 

Naime, Stable Diffusion je takozvani „text-to-image tool“, odnosno program koji na osnovu zadatog teksta može da „stvori“ sliku. To znači da ako ovom programu zadate da vam izradi/naslika zalazak sunca na plaži, on će to uraditi oslanjajući se na ono iz čega je naučen – u ovom slučaju, između ostalog i na Getty-jeve baze koja sadrže na milione slika i fotografija.

 

Kako bi napravio „svoju“ sliku, ovaj program je neovlašćeno koristio, menjao, isecao (kropovao) i prerađivao jednu ili više sličnih slika iz baze na osnovu koje je treniran.

 

Imajući u vidu ovakvo „ponašanje“ AI programa, ovde se zapravo postavljaju dva pitanja:

 

  • Da li se ovakve radnje AI programa mogu smatrati povredom autorskog dela?

  • Da li slika koju je (na osnovu informacija koje ima) stvorila veštačka inteligencija može da uživa autorskopravnu zaštitu?

 

 

  1. Povreda autorskog prava

 

Bar kada je reč o važećem Zakonu o autorskom i srodnim pravima u Republici Srbiji, gorenavedene radnje svakako mogu predstavljati povredu autorskog prava na osnovu kojih bi autor, odnosno nosioci autorskih prava, mogli da pokrenu mehanizme zaštite (uključujući i tužbu).

 

Zakonom je nedvosmisleno propisano pravo autora da štiti integritet svog dela, a naročito da se suprotstavlja izmenama svog dela od strane neovlašćenih lica, zatim javnom saopštavanju svog dela u izmenjenoj ili nepotpunoj formi, kao i da daje dozvolu za preradu svog dela. Zakonom propisana moralna i imovinska prava pored ostalog omogućavaju autoru da svakom trećem licu dozvoli ili zabrani javno saopštavanje dela, uključujući činjenje dela dostupnim javnosti, prilagođavanje, prevođenje, aranžiranje i druge izmene dela.

 

Svakako se mora naglasiti da bez obzira što neke platforme za deljenje slika ili fotografija, svojim opštim pravilima propisuju da se prihvatanjem uslova korišćenja platforme automatski daje i dozvola za dalje javno saopštavanje autorskog dela i tzv. embedovanje ili prilagođavanje slika, odnosno fotografija, nesporno je da se time ne mogu derogirati odredbe važećeg Zakona iz oblasti autorskopravne zaštite.

 

 

  1. Veštačka inteligencija kao autor

 

Na pitanje da li veštačka inteligencija može da bude autor, odgovor je vrlo jednostavan i nedvosmislen – Ne!

 

Naš važeći Zakon (baš kao i novi nacrt Zakona o autorskom i srodnim pravima) definiše autora kao FIZIČKO LICE koje je stvorilo autorsko delo. Većina evropskih, ali i svetskih zakona koji regulišu ovu oblast prava na sličan način definišu autora - kao ljudsko biće. Dakle, nesumnjivo je da AI ne može biti autor (bar ne u skorijoj budućnosti dok se propisi ne izmene).

 

Takođe, u našem zakonu nema odredbi koji bi se mogle tumačiti na način da se autorom ovako stvorenih slika/fotografija (ili drugih autorskih dela) može smatrati lice koje je stvorilo algoritam veštačke inteligencije. Da ne bude zabune, lice koje je napravilo računarski program jeste autor navedenog programa, ali se ne može smatrati autorom fotografija i slika koje je taj program, odnosno veštačka inteligencija, napravila.

 

Iz zakonske definicije da je autorsko delo originalna DUHOVNA tvorevina AUTORA, izražena u određenoj formi, bez obzira na njegovu umetničku, naučnu ili drugu vrednost, njegovu namenu, veličinu, sadržinu i način ispoljavanja, kao i dopuštenost javnog saopštavanja njegove sadržine, jasno se može zaključiti da ni delo stvoreno od strane veštačke inteligencije ne može uživati autorskopravnu zaštitu – naročito ako se radi o delu koje je nastalo neovlašćenom preradom tuđih dela iz baze na osnovu koje je AI treniran.

 

Ostaje da pratimo i svedočimo posledicama (manje ili više uspešnog) treninga veštačke inteligencije, a do tada ostaju sledeća pitanje za razmišljanje:

  • Da li bi i Vaš posao mogla da zameni veštačka inteligencija;

  • Kako bi izgledao AI-jev domaći zadatak na temu „Kako sam proveo Vaskrs“,

 

...i  možda i najvažnije od svih...

 

„Da li je i ovaj tekst možda pisala veštačka inteligencija, a da je sam gorepotpisani autor samo zadao zadatak: „Napiši mi tekst do 900 reči na temu povrede autorskih prava od strane veštačke inteligencije uz navode o sudskoj praksi u ovoj oblasti."?“

 

 

 


[1] Getty Images Holdings, Inc. američko-britanska kompanija za vizuelne medije i dobavljač odnosno online baza slika, fotografija, video zapisa i muzike sa bibliotekom od preko 477 miliona primeraka.

 

 

 

Ostavite komentar:

Branislav Zivkovic12.05.2023. | 03:44
Veoma zanimljiva tematika i oblast gde je stvarnost svakako pretekla regularivu.Osim sto se bavim advokaturom ja sam i hobby fotograf. Pazljivo posmatram radove drugih fotografa i svakako na osnovu tog iskustva (treninga) nastaju i moje fotografije. Dakle, primenjujem slican postupak kao i AI. S druge strane, ako bi koristio AI za stvaranje fotografija, ako bi ja bio tak koji unosi text kako fotografija koju mi radi AI treba da izgleda, verujem da bi se nekako ja smatrao autorom koji samo umesto foto aparata koristi AI. Kakvo je tvoje misljenje povodom ove dve teze? Pozdrav.
Dusan Kovacevic15.05.2023. | 04:46
Poštovani Branislave, U ovom konkretnom slučaju tužilac tvrdi (još uvek sud nije utvrdio) da je AI KORISTIO konkretne fotografije iz tužiočeve baze i "napravio" novu fotografiju kropujući i uklapajući ih u jednu novu. Čak je na nekim novonastalim AI fotografijama ostao (izdeformisan) vodeni žig GettyImages-a. Dakle, fotografije iz baze ga nisu samo inspirisale već ih je koristio, isecao, menjao. Što se tiče inspiracije, ona ne uživa autorskopravnu zaštitu, pa bi teško bilo dokazati kradju. Možda ako biste ukrali ceo stil fotografisanja nekog poznatog fotografa, ali ponovo i to bilo bilo teško dokazivo jer bi i ta nova fotografija imala neki Vaš lični pečat. Što se tiče ovog drugog pitanja - onda bi to moglo da se definiše više kao slika a ne fotografija. Svakako i jedno i drugo je definisano kao autorsko delo. Mislim da bi u budućnosti mogao da se prihvati taj pristup, da je autor dela fizičko lice, a da je AI samo alatka pomoću koje je napravio sliku/fotografiju. To bi bilo teže primeniti kod npr. tekstova koje napiše AI. (možda da AI navede reference originalnih tekstova od kojih je preuzeo delove). Srdačan pozdrav, Dušan Kovačević

Komentar je dodat i čeka odobrenje.

Smernice za objavljivanje sadržaja

Autori i komentatori sadržaja na Platformi Otvorena vrata pravosuđa individualno su odgovorni za sadržaj objavljenih tekstova, informacija i komentara. Ipak, Platfoma će voditi računa da sadržaj bude dozvoljen za objavljivanje u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima i Zakonom o elektronskim medijima.

Neće biti objavljeni sadržaji:

Autori tekstova, informacija i komentara koji su sudije, tužioci, zamenici tužilaca i advokati će postupati u skladu sa Zakonom o sudijama, Zakonom o javnom tužilaštvu, Zakonom o advokaturi i profesionalnim kodeksima.

Sudije, tužioci i zamenici javnih tužilaca neće:

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti