Izvor fotografije: Tayeb Mezahdia / Pixabay

 

 

Opet smo, po ko zna koji put bili iznenađeni kada smo saznali da je od 3. do 22. avgusta 2023. godine u jeku godišnjih odmora, održana “javna” rasprava o Nacrtu izmena i dopuna još jednog važnog zakona - Zakona o sprečavanju korupcije. Ministarstvo pravde RS se i dalje pravi da ne razume šta zaista znači javna rasprava i da čak ni forma rasprave nije ispunjena “kačenjem” tog nacrta na sajtu Ministarstva, do kog se dolazi preko nekoliko linkova.

 

Sa navodnom željom predlagača da prošire pojam javnog funkcionera odabrali su apsolutno nepreciznu, opširnu formulaciju nabrajanja i izuzetaka od tih nabrajanja, pa je tako definisano da je javni funkcioner svako izabrano, postavljeno ili imenovano lice u organu javne vlasti, OSIM lica koja su predstavnici privatnog kapitala i dr., direktor, član nadzornog ili izvršnog odbora, КAO i predstavnik Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i gradske opštine u skupštini društva u kojima Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave i gradska opština imaju svojstvo člana, odnosno akcionara sa više od 50%.

 

Prvo je nejasno da li se formulacija “kao i“ odnosi na pravilo ili na izuzetke, a odmah zatim je javnosti zapala za oko vlasnička struktura Republike Srbije u Beogradu na vodi koja je 32%, u NIS je oko 30%. Dakle, svi predstavnici kapitala države Srbije u najbogatijim privrednim društvima, neće podlegati niti obavezi prijavljivanja imovine (gde spadaju svi prihodi, nepokretna, pokretna imovina i dr.) niti proveri da li su u sukobu interesa, da li postoji nespojivost poslova koje obavljaju i dr.

 

Da su i ostale odredbe zakona, čija promena nije obuhvaćena nacrtom izmena i dopuna, vrlo sporne i da ih je neophodno promeniti govori, primera radi, odredba čl. 71 Zakona, da javni funkcioner prilikom prijavljivanja imovine i stupanja na funkciju treba da prijavi gotov novac i vrednu pokretnu imovinu (nakit, zlato, slike..) čija vrednost prelazi 5.000 evra, bez obzira da li ih čuva u sefu ili na drugi način. Međutim, problem je što nisu dužni ni na koji način da dokažu postojanje te imovine u momentu stupanja na funkciju. Dakle, ničim se ne dokazuje postojanje novca u slamarici ili navodni sadržaj sefa, prilikom stupanja na funkciju i zbog toga može svako da kaže da ima “u šteku” 10 miliona evra...i onda šta god da stekne dok obavlja javnu funkiciju, nema nesrazmere između imovine stečene tokom trajanja funkcije i imovine koju je javni funkcioner imao prilikom stupanja na funkciju.

 

Takođe se u praksi pokazala kao problem činjenica da su Zakonom propisani kratki rokovi (čl. 43 i čl. 77) za mere iz ovog Zakona i za pokretanje postupka odlučivanja o sukobu interesa, nespojivosti poslova sa vršenjem javne funkcije, kumulacije funkcija, prijavljivanja imovine i prihoda i to samo 2 godine od saznanja za kršenje odredbi tog zakona, iako se radi o podacima koje funkcioneri kriju i koje nadležni organi teško mogu da saznaju. Agencija za (ne)postupanje javnog funkcionera ima rok od 5 godina od (ne)postupanja, tj.od dana učinjene povrede ovog zakona i u tom roku mora da okonča postupak.

 

Nejasna je i intencija zakonodavca da (čl. 70) od redovnog i vanrednog prijavljivanja imovine i prihoda IZUZME odbornike, članove opštinskog i gradskog veća, članove opštinskih i gradskih izbornih komisija i ono najvažnije: članove organa (bilo kojih organa, upravnog i nadzornog odbora i dr) javnih preduzeća, ustanova, privrednih društava čiji je osnivač opština, grad, Republika, autonomna pokrajina, kada se radi o funkcijama koje raspolažu najvećim novcem (oko javnih nabavki, angažovanju zaposlenih na povremenim poslovima, reklamnih materijala...).


Do neke nove “javne” rasprave koja se stidljivo vodi samo na stupcima neznatnog broja preostalih nezavisnih medija, daleko od očiju stručne, a još dalje od očiju opšte javnosti, većina ostaje u blaženom uverenju da nas se izmene ovog zakona ne tiču.


Zbog reakcije javnosti ovaj Zakon o izmenama i dopunama Zakona još uvek nije ušao u skupštinsku proceduru, što ostavlja prostora za sprovođenje istinske javne rasprave i usvajanja konstruktivnih izmena koje će poboljšati, a ne unazaditi ionako manjkav Zakon.

 

 

Ostavite komentar:

Komentar je dodat i čeka odobrenje.

Smernice za objavljivanje sadržaja

Autori i komentatori sadržaja na Platformi Otvorena vrata pravosuđa individualno su odgovorni za sadržaj objavljenih tekstova, informacija i komentara. Ipak, Platfoma će voditi računa da sadržaj bude dozvoljen za objavljivanje u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima i Zakonom o elektronskim medijima.

Neće biti objavljeni sadržaji:

Autori tekstova, informacija i komentara koji su sudije, tužioci, zamenici tužilaca i advokati će postupati u skladu sa Zakonom o sudijama, Zakonom o javnom tužilaštvu, Zakonom o advokaturi i profesionalnim kodeksima.

Sudije, tužioci i zamenici javnih tužilaca neće:

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti