Izvor fotografije: Ministarstvo odbrane Republike Srbije

 

Vojna policija treba da profesionalno primenjuje široka policijska
ovlašćenja, a ne da trenira strogoću i zastrašuje stanovništvo.

 

 

Dan nakon što su predsednici Republike, Vlade i Skupštine proglasili vanredno stanje u Srbiji zbog opasnosti od širenja zaraze korona virusom, na ulicama i ispred zdravstvenih ustanova pojavili su se vojni policajci u opremi kao da su u rat krenuli, ali ne protiv virusa.

 

 

Koju pušku nose na ulici vojni policajci?

 

Zanimljivo je da pripadnici Vojne policije nose pušku FN SCAR-L i zastavinu jurišnu pušku M21 natovarenu punim okvirima municije, koja inače nije primerena za naseljena mesta. Brzina gađanja ove puške je 600 metaka u minuti.

 

Automatska puška Zastava M21 ima veliku vatrenu moć i služi za uništavanje zaštićenih i nezaštićenih ciljeva. Niskoleteći avioni, helikopteri i padobranci uspešno se gađaju na odstojanju do 500 metara. Postoji mogućnost da se postavi i poseban bacač granata za uništavanje lakših borbenih i neborbenih vozila, ali i zadimljavanje prostora. Najbolji rezultati postižu se jedinačnom paljbom na daljini do 400 metara i kratkim rafalima do 300 metara. U suštini, ovakvo oružje je primerenije suzbijanju terorističkih pretnji. 

 

Vojska Srbije automatsku pušku FN SCAR-L koristi od sredine 2018. godine i namenski je pravljena za specijalne jedinice, posebno za borbu protiv paravojnih grupa koji su zaštićeni pancirima. Koristi se i za borbu u urbanim sredinama i prigodna je za antiteroristička dejstva, ali i u zatvorenim prostorima gde postoje mnogo fizičkih prepreka. Nije prigodna za održavanje javnog reda i mira zbog jake brzine zrna i nestabilnosti pri udaru.

 

Zbog čega se angažuje vojna policija za vreme vanrednog stanja?

 

Nakon što su fotografije Vojne policije osvanule, smesta je na društvenim mrežama i internet portalima krenulo zapitkivanje čemu služi i koja ovlašćenja ima Vojska u vanrednom stanju iako je Ministarstvo odbrane prethodno delimično objasnilo. Kažu da će vojnici obezbeđivati javne objekte i bolnice gde su potencijalno zaraženi i oboleli, ali i pomagati graničnoj policiji. Pratiće stanje na autobuskim i železničkim stanicama, aerodromima, u poštama i ostalim lokacijama gde se ljudi više kreću i okupljaju.

 

Ipak, Ministarstvo odbrane je zaboravilo da objasni ovlašćenja Vojne policije prema civilima, odnosno ljudima koji nisu deo Ministarstva odbrane ili Vojske Srbije. To je značajno jer vanredno stanje ograničava ljudska prava i slobode. Važno je da se zna šta ko sme da radi. Ne bi valjalo da se bezveze pripuca jakim pešadijskim puškama kada su građani „naelektrisani”. Zato je bitno prikazati ulogu Vojske i ovlašćenja Vojne policije u vreme vanrednog stanja.

 

 

Da li postoji plan delovanja vojne policije i ko ga donosi?

 

Predsednik Republike komanduje Vojskom i nakon proglašenja vanrednog stanja naređuje sprovođenje Plana odbrane, najznačajnijeg dokumenta o postupanju u vanrednim i ratnim okolnostima. Vojska je dužna da postupa po predsednikovim naređenjima i u skladu sa Planom mobilizacije Vojske i Planom upotrebe Vojske, tajnim dokumentima koje izrađuje Generalštab, koji je ujedno i najviši organ za pripremu i upotrebu Vojske u vanrednom stanju. Zato se i često kaže da je vanredno stanje „vojna stvar”, a vanredna situacija „civilna”.

 

Iako se čini da je u sadašnjim okolnostima bilo bolje proglasiti vanrednu situaciju koja drastično ne ograničava ljudska prava za razliku od vanrednog stanja, i u jednoj i drugoj situaciji se Vojska najviše angažuje da pomogne (običnoj) policiji. To je i u skladu sa misijom Vojske Srbije da podrži civilne vlasti u rešavanju nevojnih bezbednosnih pretnji, u ovom slučaju od širenja zaraze virusom. Zato se i na ulicama vide vojni policajci jer obavljaju poslove policijskog tipa. Situacija bi bila baš drugačija da se vide drugi delovi Vojske.

 

 

Kakva ovlašćenja ima vojna policija u vanrednom stanju?

 

Vojna policija se na dva načina angažuje u uslovima vanrednog stanja  - na osnovu zahteva Ministarstva unutrašnjih poslova i po odobrenju ministra odbrane. Vojna policija pruža pomoć redovnoj policiji, ali može i samostalno da primenjuje službena ovlašćenja prema civilima u vanrednom stanju, što je ujedno i najšira mogućnost za primenu ovlašćenja vojne policije prema civilima. Službena ovlašćenja su u stvari policijska ovlašćenja, mere i radnje.

 

Pre nešto više od deset dana stupila je na snagu nova uredba kojom je Vojnoj policiji omogućeno da poseduje brojna policijska ovlašćenja: upozorenje i naređenje; proveru i utvrđivanje identiteta lica i identifikaciju predmeta; pozivanje; dovođenje; zadržavanje lica i privremeno ograničenje slobode kretanja; prikupljanje obaveštenja; privremeno oduzimanje predmeta; pregled prostora, objekata, dokumentacije i kontradiverzioni pregled; zaustavljanje i pregledanje lica, predmeta i saobraćajnih sredstava; obezbeđenje i pregled mesta događaja; upotrebu tuđeg saobraćajnog sredstva i sredstva veze; utvrđivanje prisustva alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci; vršenje bezbednosnih provera; prijem nađenih stvari; upotrebu sredstava prinude.

 

Pored toga, Vojna policija primenjuju policijske mere i radnje: zaštitu oštećenih krivičnim delom i drugih lica; zaštitu podataka o identitetu; policijsko opažanje, opserviranje; posebne mere za obezbeđivanje javnog reda; snimanje na javnim mestima; policijsku pomoć u izvršenjima i postupcima vansudskog namirenja; poligrafsko ispitivanje; prijem prijava o učinjenom krivičnom delu i prekršaju; traganje za licima i predmetima; mere ciljane potrage; mere za otklanjanje neposredne opasnosti; kriminalističko forenzičku registraciju, uzimanje drugih uzoraka i kriminalističko forenzička veštačenja i analize; javno raspisivanje nagrade.

 

 

Kome se obratiti za slučaj zloupotrebe ovlašćenja?

 

Vojna policija bi trebalo da profesionalno i zakonito primenjuje ovako široko postavljena ovlašćenja pogotovo u ovim osetljivim trenucima, a ne da trenira strogoću i zastrašuje stanovništvo. Svakako, građani mogu da podnesu predstavku Upravi vojne policije ako smatraju da su im vojni policajci povredili prava. Pre toga je važno da Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije objave kontakt informacije. Ljudi mogu da se obrate i Zaštitniku građana, podnesu tužbu sudu ili žalbu Ustavnom sudu, pa i na kraju Evropskom sudu za ljudska prava.

Ostavite komentar:

Komentar je dodat i čeka odobrenje.

Smernice za objavljivanje sadržaja

Autori i komentatori sadržaja na Platformi Otvorena vrata pravosuđa individualno su odgovorni za sadržaj objavljenih tekstova, informacija i komentara. Ipak, Platfoma će voditi računa da sadržaj bude dozvoljen za objavljivanje u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima i Zakonom o elektronskim medijima.

Neće biti objavljeni sadržaji:

Autori tekstova, informacija i komentara koji su sudije, tužioci, zamenici tužilaca i advokati će postupati u skladu sa Zakonom o sudijama, Zakonom o javnom tužilaštvu, Zakonom o advokaturi i profesionalnim kodeksima.

Sudije, tužioci i zamenici javnih tužilaca neće:

Prijavite se

Pretraga