Najave događaja

Najave događaja

to-do-44830481920-min.jpg

Poziv za učestvovanje u istraživanju

Naši partneri iz Autonomni ženski centar sprovode anonimno istraživanje među građankama i građanima koje/i su u poslednjih desetak godina preživeli neki oblik partnerskog, porodičnog i/ili seksualnog nasilja kako bi utvrdili kakva su bila iskustva prilikom prijavljivanja nasilja, kao i tokom postupka pred tužilaštvom, odnosno sudom. Za popunjavanje upitnika nije potrebno više od 15ak minuta, a možete ga naći na sledećem linku:
https://s.surveyplanet.com/psg15f53

 

AŽC je organizacija koja već 30 godina pruža psihosocijalnu i besplatnu pravnu pomoć ženama koje su preživele partnersko, porodično i/ili seksualno nasilje i aktivno se zalaže za unapređenje položaja oštećenih (žrtava) u krivičnom postupku i poštovanja prava oštećenih tokom svih faza postupka – od prijavljivanja do presuđenja.

 

Više o cilju istraživanja i grant projektu koji realizujemo zajedno sa AŽC-om na ovom linku: https://www.womenngo.org.rs/vesti/2190-poziv-za-ucestvovanje-u-istrazivanju-prijavljivanje-nasilja

Prijavite se

Pretraga