fotografija-dogadaja-1tematska-otvorena-vratanasilje-u-porodicipirot-20062024.jpg

Osnovni i Viši sud u Pirotu otvorili vrata građanima za diskusiju o porodičnom nasilju

U velikoj sali Višeg suda u Pirotu održana su još jedna Tematska otvorena vrata na temu porodičnog nasilja. Ovaj događaj organizovan je u saradnji sa Osnovnim i Višim sudom u Pirotu 20. juna 2024. godine, a prisustvo više od 60 građana Pirota svedoči o aktuelnosti teme o kojoj se diskutovalo za ovu lokalnu zajednicu.

 

Učesnici događaja bili su i pedagozi i psiholozi srednjih škola u Pirotu, socijalni radnici, advokati, predstavnici medija, sudijski i tužilački pomoćnici, sudije i javni tužioci, kao i predstavnici lokalnih organizacija. Činjenica da su se među učesnicima našli i oni iz okolnih susednih lokalnih samouprava govori u prilog značaju koji ova tema ima u ovom delu Srbije.

 

U cilju sveobuhvatnog pristupa temi, sagovornici na ovim Tematskim otvorenim vratima bili predstavnici svih relevantnih službi uključenih u rad grupe za koordinaciju i saradnju u cilju prevencije nasilja u porodici. Sagovornici su bili Jasmina Jovanović, sudija i predsednica Osnovnog suda u Pirotu, Rodoljub Živković, sudija Višeg suda u Pirotu, Predrag Đurić, javni tužilac u Osnovnom javnom tužilaštvu u Pirotu, Maja Denčev, Policijska uprava Pirot, Senka Micić, Centar za socijalni rad u Pirotu dok je događajem moderirala Katarina Toskić, advokatica Komiteta pravnika za ljudska prava – Jukom.

 

Jasmina Jovanović, predsednica Osnovnog suda u Pirotu i jedna od panelistkinja na događaju, istakla je da je nasilje u porodici  učestala pojava i da se kao sudija krivičar često susreće sa ovakvim predmetima.

 

“Želimo da građanima razjasnimo dileme i odgovorimo na pitanja koja ih muče. Građanima nije jasno šta je građansko pravna zaštita, a šta krivično pravna. Građansko pravna zaštita pruža zaštitu žrtvi, a krivično pravna zaštita je u stvari reperesija prema učiniocu odnosno nasilniku. Žrtve obično ne poznaju pravo i često misle da nisu dobili adekvatnu zaštitu iako je nasilnik osuđen u krivičnom predmetu to im ne znači ništa ako nisu dobili adekvatnu zaštitu u građansko pravnom postupku.  Zato je ovo dobra prilika da građani na ovakvim forumima dođu u što većem broju i postave pitanja kako bismo neke stvari razjasnili. Kroz praksu sam primetila da građanima nije jasna njihova uloga u tom procesu, moramo im pružiti određena predznanja kako bi mogli da ostvare svoja prava” – ističe predsednica Osnovnog suda u Pirotu.

 

Cilj organizovanja ovakvih foruma je zajednički rad na unapređenju sitema. Ovo je nažalost aktuelna tema, to je problem samih žrtava, problem porodice, ali i problem zajednice. Neophodan je sitemski pristup kako bi se napravio održivi sistem u kojem će žrtva koja trpi nasilje kada prođe kroz taj sistem imati samostalnost, organizovati svoj život i sprovoditi svoje uobičajene aktivnosti. Građanima je predstavljeno kako sada sistem funkcioniše od prijave nasilja do toga šta građani mogu da očekuju od sistema, kome se mogu obratiti i kakvu podršku institucija mogu očekivati kroz ceo taj proces.

 

Panelisti i učesnici su se složili da je potrebno raditi na podizanju svesti javnosti o problemu nasilja u porodici, kako bi se smanjila stigma i povećala spremnost žrtava da prijave nasilje. Predloženo je i da se program prevencije nasilja uvede u obrazovni sistem. Naglašena je važnost uloge zajednice u borbi protiv nasilja u porodici jer zajednica treba da bude podrška žrtvama, ali i da aktivno učestvuje u prevenciji i prijavljivanju nasilja. Identifikovane su specifične grupe žrtava koje zahtevaju posebnu pažnju, uključujući decu, starije osobe i osobe sa invaliditetom.

 

Događaj se završio konsenzusom učesnika o hitnoj potrebi za sveobuhvatnim pristupom u borbi protiv nasilja u porodici. Učesnici su se složili da je ključ za rešavanje ovog problema u zajedničkom delovanju svih relevantnih sektora i kontinuiranom unapređenju strategija za prevenciju, intervenciju i podršku žrtvama.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa