Najave događaja

Najave događaja

fotografija-dogadaja-1tematska-otvorena-vratanasilje-u-porodicisabac-25042024.jpeg

Nasilje tema na otvorenim vratima suda i u Šapcu

Posle Loznice, Požege i Sombora, o temi nasilja u porodici, koordinisanom odgovoru institucija na isto i mogućnostima prevencije razgovarali smo sa panelistima i građanima na Tematskim otvorenim vratima pravosuđa održanim 25. aprila u Osnovnom sudu u Šapcu.

 

Kao i prethodni i ovaj događaj imao je za cilj da se otvori dijalog sa građanima o jednoj od najizazovnijih tema savremenog društva - nasilju u porodici. Događaju je prisustvovalo preko 30 učesnika, a među njima i učenici srednje ekonomske škole koje je najviše zanimalo kako i koliko roditelji odgovaraju za različite postupke svoje dece.

 

Tokom prvog dela događaja okupljenima su se obratile panelistkinje - Dragica Jocković, sudija Osnovnog suda u Šapcu; Danijela Maksić, sudija Osnovnog suda u Šapcu; Milena Avramović, javni tužilac u Osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu; i Snežana Mijailović, rukovodilac odeljenja kriminalističke policije za nasilje u porodici i maloletničku delikvenciju u Šapcu. Moderatorka panela bila je Nina Nicović, advokatica.

 

Milena Avramović, javni tužilac, govorila je o rokovima u postupku od prijave za nasilje u porodici, preko postupanja policije do tela za koordinaciju, kao i o proceduri podnošenja krivične prijave. Sudija Danijela Maksić predstavila je predloge za usvajanje hitnih mera, procenu rizika i mere zaštite u slučajevima nasilja u porodici, dok je sudija Dragica Jocković govorila o prethodnom postupku i određivanju pritvora. Snežana Mijailović iz MUP-a govorila je o ulozi i ovlašćenjima policije u borbi protiv nasilja u porodici.

 

Razgovarano je i o zakonskim opcijama u slučajevima kada oštećene odustanu od davanja izjave, kao i o potencijalnoj zloupotrebi prijava vezanoj za nasilje u porodici. Razgovor je obuhvatio i mere koje bi mogle unaprediti proces prijavljivanja i procesuiranja slučajeva nasilja u porodici, kao i preventivne mere, uključujući prikupljanje i obradu statističkih podataka o broju slučajeva krivičnih prijava i osuđujućih presuda.

 

Nakon predstavljanja tema i diskusije, otvoren je prostor za aktivno učešće građana. Brojni prisutni građani postavili su pitanja i izneli svoje stavove o temi nasilja u porodici. Diskusija je bila otvorena, konstruktivna i informativna, pružajući priliku za direktnu interakciju sa predstavnicima pravosuđa.

 

Sagovornici su zaključili da je neophodno raditi na podizanju svesti maloletnika o nasilju u porodici, ističući da su obrazovanje i prevencija ključni koraci u suzbijanju ovog problema. U tom smislu, potrebno je dalje unaprediti saradnju između obrazovnih institucija, pravosudnih organa, policije i ostalih relevantnih aktera u zajednici. Poseban fokus je potrebno staviti na pripadnike romske nacionalne manjine kako bi se radilo na suzbijanju stereotipa i osnaživanju ove manjinske zajednice da se efikasno suoči sa negativnim fenomenom nasilja.

 

Prijavite se

Pretraga