Najave događaja

Najave događaja

naslovna.jpg

Centri za socijalni rad iz Vojvodine prošli obuku za primenu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći


U cilju promovisanja efikasnije primene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u sistemu socijalne zaštite, USAID-ov projekat "Pravda za sve" je u saradnji sa Komorom socijalne zaštite organizovao jednodnevnu obuku za predstavnike centara za socijalni rad, pokrajinskog Zavoda za socijalnu zaštitu, Sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, kao i domova za lica ometena u  mentalnom razvoju i centara za porodični smeštaj i usvojenje sa teritorije Vojvodine. Obuka je održana 21. maja u Bačkoj Topoli, a okupila je zaposlene u sistemu socijalne zaštite iz Sombora, Kule, Bačke Topole, Novog Sada, Vrbasa, Subotice i Beočina.


Obuku, koja je za cilj imala da učesnike upozna sa relevantnim odredbama zakona i osnaži u primeni istog, vodile su advokatice dr Katarina Golubović i Milena Vasić, stručnjakinje iz oblasti ljudskih prava. Kroz svoje bogato iskustvo i znanje, one su učesnicima omogućile da steknu adekvatno razumevanje zakonskih odredbi i praksi vezanih za besplatnu pravnu pomoć.
Katarina Golubović, predsednica YUCOM-a i savetnica USAID-ovog projekta ’Pravda za sve’, istakla je da su zaposleni u sistemu socijalne zaštite prva karika ka korisnicima koji imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć te da centri za socijalni rad vrlo često prepoznaju pravne probleme i oni mogu da upute ka opštinama građane da ostvare svoje pravo na besplatnu pravnu pomoć.


Obuci je prisustvovala i direktorka Komore socijalne zaštite, Sandra Perić, koja je istakla da je, sa stanovišta sistema socijalne zaštite i kada je primena Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u pitanju, najveći izazov upravo nedovoljna informisanost svih onih koji rade u sistemu socijalne zaštite a sa druge strane možda i nedovoljna rasprostranjenost usluga besplatne pravne pomoći koje nisu dovoljno zaživela u svim jedinicama lokalne samouprave.


Obuka je akreditovana kod Komore socijalne zaštite kao deo kontinualne profesionalne edukacije zaposlenih. USAID-ov projekat "Pravda za sve" i Komora nastaviće sa organizovanjem dodatnih obuka od jeseni. 

Prijavite se

Pretraga