Najave događaja

Najave događaja

Ostalo

Arhiva blogova od 2019 – 2024. godine.

Pravo na dom u svetlu Evropske konvencije i Evropskog suda za ljudska prava

Nataša Stojadinović

Izveštaji koji menjaju svet

Dejana Ukropina

Prekršajni postupci koje pokreće REM i njihova sudbina

Nemanja Nenadić

Ugovor o doživotnom izdržavanju u pravnom sistemu Republike Srbije

Jovana Bjelica

Kako ostvariti prava putnika u slučaju problema sa letovima?

Đorđe Popović

Šta novi predlozi Strategije za borbu protiv korupcije za period 2023-2028. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje za period 2023-2024. godine predviđaju za pravosuđe u Srbiji?

Robert A. Sepi

Osnovne informacije o radu sudova i tužilaštava na jednom mestu - „Jedinstveni informacioni sistem informatora o radu“

Kristina Obrenović

Zastarelost potraživanja naknade za rad upravnika zgrade, investicioni fond i za održavanje zgrade

Sonja Nestorović

Kako upotreba informacionih tehnologija može učiniti sudske postupke efikasnijim, ekonomičnijim i transparentnijim?

Stefan Vlatković

Pravo na besplatnu pravnu pomoć

Gordana Moravski

Prijavite se

Pretraga