Najave događaja

otvorena-vrata-pravosudjaspecial-reportciklus-2021removedpage-0001-specijalni-izvestaj-min.jpg

Izveštaj o potrebi rešavanja problema masovnih parnica i mogućnostima uvođenja kolektivne tužbe u pravni poredak Republike Srbije

 

Veliko opterećenje sudova, naročito u parničnim predmetima, predstavlja pojavu koja u kontinuitetu karakteriše srpsko pravosuđe. Priliv predmeta, međutim, nije teritorijalno ujednačen, ogroman je pritisak na beogradske sudove, dok se istovremeno periodično pojavljuju talasi istovrsnih parničnih predmeta koji dodatno i značajno uvećavaju tekući priliv. Posledice ovakvih pojava su višestruke, veliki i nesrazmerni teret predmeta značajno otežava uspešno i efikasno vođenje postupaka, kako u tim predmetima, tako i u svim drugim postupcima iz nadležnosti tih sudova. Pored toga, dodatno se usporavaju parnice, raspoloživi ljudski i tehnički resursi u sudovima su preopterećeni, a pristup pravdi građana, pojedinaca, se dodatno otežava. Pored toga, u pojedinim oblastima, kao što je zaštita potrošača, javljaju se karakteristični uzroci i razlozi za ostvarivanje kolektivne zaštite, bilo da je reč o transindividualnim povredama kolektivnog interesa velikih grupa lica, ili istovrsnim povredama subjektivnog prava koje su u pojedinačnim slučajevima male vrednosti i odvraćaju građanina, pojedinca, od pravne zaštite putem pojedinačnog tužbenog zahteva.

 

Predmet ovog izveštaja je ispitivanje mogućnosti uticaja i rešavanja problema vezanih za negativne pojave koje su uočene u prethodnom izveštajnom ciklusu praćenja stanja u pravosuđu za 2021. godinu. Ovaj dokument predstavlja poseban tematski izveštaj, koji povezuje dva uočena problema, i to pojave tzv. masovnih parnica, koja se u izveštajnom periodu manifestovala naročito u oblasti zaštite prava korisnika finansijskih usluga („bankarski predmeti“), i pojave povezane s tim problemom, a to je preopterećenost beogradskog pravosuđa pojedinačnim parnicama. U vezi sa ovom temom, posmatrane su i druge situacije koje podrazumevaju veliki broj istovrsnih tužbenih zahteva kojima su opterećeni sudovi, najčešće beogradski, zbog mesne nadležnosti utvrđene prema sedištu velikog broja pravnih lica koja se javljaju kao tužena u ovim predmetima. Repetitivni predmeti kreiraju velike troškove, pogotovo zastupanja advokata, otežavaju pristup pravdi građanima u svakom pojedinačnom slučaju, uzrokuju nepotrebnu repetitivnost u radu sudova, uslovljavaju pravnu nesigurnost zbog mogućnosti različitog odlučivanja u istovrsnim stvarima, i dr.

 

Cilj ovog specifičnog izveštaja je da se ispita mogućnost rešavanja navedenih problema putem (ponovnog) uvođenja kolektivne tužbe u parnični postupak, kao instrumenta pravne zaštite koji omogućava da se u jednom postupku raspravlja veliki broj istovrsnih zahteva ili jedan zahtev koji utiče na celu jednu kategoriju lica u istoj pravnoj situaciji. Izveštaj je razultat uvida i analize postojećeg pravnog stanja, sa posebnim osvrtom na oblast zaštite potrošača u kojoj kod nas već postoje pojedini oblici kolektivne zaštite, a u evropskom okruženju predstavlja oblast u kojoj se u novije vreme javlja najviše modela kolektivnih tužbi. Izveštaj je uključio i analize relevantnih uporednih rešenja kolektivne pravne zaštite.

 

Metodologija istraživanja na kojoj je zasnovan ovaj izveštaj, podrazumeva analizu dostupnih podataka sudske statistike i drugih raspoloživih relevantnih podataka, kao i stručnu analizu de lege lata, ali i analizu potreba u pogledu normativnih uslova za uvođenje kolektivne tužbe. Istraživanje je zasnovano pretežno na kvalitativnom metodološkom pristupu, prema datom tematskom okviru, na osnovu stavova stručnjaka (expert opinion) koji su citirani u izveštaju, radi uvida u suštinske uzroke i kvalitativnu ocenu uočenih problema, kao i kvantitativnoj analizi statističkih numeričkih podataka koji su dostupni ili dobijeni istraživanjem, naročito u pogledu ispitivanja problema nesrazmernog opterećenja sudova.

 

Poseban izveštaj možete pogledati OVDE.

 

Prijavite se

Pretraga