Najave događaja

Najave događaja

Šta se dešava ako se postupak protiv Vas obustavio ili ste oslobođeni krivice?

Ako je nakon pravnosnažno okončanog krivičnog postupka doneta odluka suda da se oslobađate krivice ili u slučaju da je doneta odluka o obustavljanju postupka, imate pravo na:

naknadu štete zbog vremena provedenog u pritvoru, čak i ako ste imali zadržavanje od samo 48 časova;

naknadu troškova za angažovanje izabranog branioca/advokata.

Ako se nakon pravnosnažno okončanog prekršajnog postupka utvrdi da ste bili neopravdano kažnjeni za prekršaj ili ste neosnovano zadržani, imate pravo na naknadu štete koja Vam je time pričinjena, kao i druga p rava utvrđena zakonom.

Prijavite se

Pretraga