Najave događaja

Najave događaja

Kako izgleda postupak poravnanja?

Prvi korak je podnošenje predloga za poravnanje Državnom pravobranilaštvu. Rok za podnošenje predloga je šest meseci od dana sticanja prava na pravično zadovoljenje, a u predlogu se navodi da li želite isplatu novčanog obeštećenja, objavljivanje pismene izjave ili i jedno i drugo.

 

Proces poravnanja može da traje najduže dva meseca od dana prijema predloga za poravnanje.

 

Ukoliko uđete u proces poravnanja, u svako doba ste slobodni da pismeno odustanete od pokušaja poravnanja.

 

U nastavku možete pogledati model predloga za poravnanje.

Prijavite se

Pretraga