Najave događaja

Tematska otvorena vrata u Zrenjaninu - Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku?

 

 

 

Četvrtak 5. decembar 2019. godine
Vreme: 17.00 - 18.30 h
Mesto: Osnovni sud u Zrenjaninu, kabinet predsednika suda
Adresa: Kej 2. oktobra 1

 

Potvrdi svoje učešće do srede, 4.12.2019. godine, na e-mail prijava@yucom.org.rs ili telefonom na broj 018/306975

U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim sudom u Zrenjaninu, od juna 2019. godine, redovno se, tri puta godišnje, održavaju Tematska otvorena vrata. Ona predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada njihovog suda. Na taj način građani će imati priliku da upoznaju sud iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku.

 

 

15.45 – 16.00 -  Registracija učesnika i učesnica

 

I DEO

Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku? 

Moderatorka     CEPRIS- TBD

 

 

16.00-16.20       Nova uloga sudova u izvršnom postupku – glavni izazovi
                               Vuković Milka i Tapavički Petar, Sudije izvršnog odeljenja Osnovnog suda u Zrenjaninu

 


16.20 -16.40      Šta građanima donose izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju – dosadašnja iskustva javnih izvršitelja
                             Nikolina Šender, Javni izvršitelj za područje Višeg suda u Zrenjaninu i Privrednog suda u Zrenjaninu

 

16.40 – 16.50    Uloga organizacija civilnog društva u ostvarivanju efikasnosti i pravičnosti u postupku pred sudom
                               Nebojša Đuričić, Sudija drugog osnovnog suda u Beogradu i Predsednik upravnog odbora Foruma sudija Srbije

                               Dušan Protić, Centar za evropske politike


 

16.50 – 17.00   Dostupnost informacija građanima o izvršnom postupku
                             Uroš Poluga, Viši pravni savetnik, USAID Projekat vladavine prava

 

II DEO

17.00 – 17.30     Diskusija i pitanja građana

17.30                  Posluženje

Prijavite se

Pretraga