Najave događaja

Tematska otvorena vrata u Novom Sadu - Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku?

 

 

Utorak, 11. februar 2020. godine
Vreme: 17.00 - 18.30 h
Mesto: Osnovni sud  u Novom Sadu, Mala sala, III sprat
Adresa: Sutjeska 3

 

Potvrdi svoje učešće do  ponedeljka, 10. februara 2020 na e-mail prijava@yucom.org.rs ili telefonom na broj 018/306975

U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim sudom u Novom Sadu, od juna 2019. godine, redovno se, tri puta godišnje, održavaju Tematska otvorena vrata. Ona predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada njihovog suda. Na taj način građani će imati priliku da upoznaju sud iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku.

 

 

16.45 – 17.00 -  Registracija učesnika i učesnica

 

I DEO

 

Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku? 

Moderator      Parnteri za demokratke promene Srbije

 

 

17.00-17.20       Nova uloga sudova u izvršnom postupku – glavni izazovi
                          Tatjana Pakledinac, zamenica predsednice Osnovnog suda u Novom Sadu

 

17.20 -17.40      Šta građanima donose izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju – dosadašnja iskustva javnih izvršitelja
                          Javni izvršitelj

 

17.40 – 17.50    Uloga organizacija civilnog društva u ostvarivanju efikasnosti i pravičnosti u postupku pred sudom
                          Natalija Šolić, advokatica, Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM

 

17.50 – 18.00   Dostupnost informacija građanima o izvršnom postupku
                         USAID Projekat vladavine prava

 

 

II DEO

18.00 – 18.30     Diskusija i pitanja građana

18.30                    Posluženje

Prijavite se

Pretraga