Najave događaja

Tematska otvorena vrata u Vranju - Zašto suđenja dugo traju?

 

 

 

Četvrtak, 03. oktobar 2019. godine
Vreme: 15.00 - 16.30 h
Mesto: Osnovni sud u Vranju, velika sala u potktovlju
Adresa: Kralja Milana 2

 

Potvrdi svoje učešće do srede, 02. oktobra do 17 h na e-mail prijava@yucom.org.rs ili telefonom na broj 018/306975

 

U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim sudom u Vranju, od juna 2019. godine, redovno se, tri puta godišnje, održavaju Tematska otvorena vrata. Ona predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada njihovog suda. Na taj način građani će imati priliku da upoznaju sud iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku.

 

 

14.45 – 15.00 -  Registracija učesnika i učesnica

 

I DEO

Zašto suđenja dugo traju? 

Moderator        TBD , Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

 

 

15.00-15.20       Odgovor Osnovnog suda u Vranju na glavni izazov srpskog pravosuđa
Aleksandra Tošić Arsić, sutkinja Osnovnog suda u Vranju

 

 

15.20 -15.40      Aktivnosti državnih organa na rešavanju dugotrajnih postupaka
Nataša Stanojković, sutkinja Osnovnog suda u Vranju

 

 

15.40 – 15.50    Kako strukovna udruženja pomažu građanima?
Ivana Milovanović, sutkinja Osnovnog suda u Nišu

 

II DEO

15.50 – 16.30     Diskusija i pitanja građana

16.30                    Posluženje

Prijavite se

Pretraga