Najave događaja

Tematska otvorena vrata u Negotinu - Zašto suđenja dugo traju?

 

 

 

Utorak, 15. oktobar 2019. godine
Vreme: 17.00 - 18.30 h
Mesto: Osnovni sud u Negotinu, predsednički kabinet
Adresa: Trg Stevana Mokranjca 1

 

Potvrdi svoje učešće do ponedeljka, 14. oktobra do 17 h na e-mail prijava@yucom.org.rs ili telefonom na broj 018/3069755

 

U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim sudom u Negotinu, od juna 2019. godine, redovno se, tri puta godišnje, održavaju Tematska otvorena vrata. Ona predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada njihovog suda. Na taj način građani će imati priliku da upoznaju sud iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku.

 

16.45 – 17.00 -  Registracija učesnika i učesnica

 

I DEO

Zašto suđenja dugo traju? 

Moderator        Gordana Vidojković, Sutkinja Višeg suda u Požarevcu i članica Upravnog odbora Društva sudija Srbije

 

 

17.00-17.20       Odgovor Osnovnog suda u Negotinu na glavni izazov srpskog pravosuđa
Julijana Mogoš Živković, Sutkinja Osnovnog suda u Negotinu i članica Saveta za etička pitanja Društva sudija Srbije

 

 

17.20 -17.40      Aktivnosti državnih organa na rešavanju dugotrajnih postupaka
Ljiljana Milojković, v.f. Predsednika Osnovnog suda u Negotinu

 

 

17.40 – 17.50    Kako strukovna udruženja pomažu građanima?
Dragan Đorđević, Predsednik Mreže odbora za ljudska prava - CHRIS

 

 

II DEO

17.50 – 18.30     Diskusija i pitanja građana

18.30                    Posluženje

Prijavite se

Pretraga