Najave događaja

Tematska otvorena vrata  u Somboru - Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku?

 

 

 

Četvrtak, 30. januar 2020. godine
Vreme: 17.00 - 18.30 h
Mesto: Osnovni sud u Somboru, sudnica br 10, I sprat
Adresa: Venac Stepe Stepanovića 13

 

 

Potvrdi svoje učešće do srede, 29. januara 2020 godine, na e-mail prijava@yucom.org.rs ili telefonom na broj 018/306975

 

U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim sudom u Somboru, od juna 2019. godine, redovno se, tri puta godišnje, održavaju Tematska otvorena vrata. Ona predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada njihovog suda. Na taj način građani će imati priliku da upoznaju sud iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku.

 

 

 

16.45 – 17.00 -  Registracija učesnika i učesnica

 

I DEO

 

Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku? 

 

Moderator        Beogradski centar za ljudska prava TBD

 

 

17.00-17.20       Nova uloga sudova u izvršnom postupku – glavni izazovi
                          Milivojević Dejan, sudija Osnovnog suda u Somboru

 

 

17.20 -17.40      Šta građanima donose izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju – dosadašnja iskustva javnih izvršitelja
                           Javni izvršitelj  TBD

 

 

17.40 – 17.50    Uloga organizacija civilnog društva u ostvarivanju efikasnosti i pravičnosti u postupku pred sudom
                          Vesna Martinović, sudija Osnovnog suda u Somboru i članica Upravnog odbora Društva sudija Srbije

 

 

17.50 – 18.00   Dostupnost informacija građanima o izvršnom postupku
                         Sonja Prostran, viša pravna savetnica, USAID Projekat vladavine prava

 

 

 

II DEO

 

18.00 – 18.30     Diskusija i pitanja građana

18.30                    Posluženje

Prijavite se

Pretraga