Najave događaja

Najave događaja

Aktuelno u Šapcu

 

Održana Tematska otvorena vrata „Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku?“ u Osnovnom sudu u Šapcu

 

Druga po redu Tematska otvorena vrata u Šapcu održana su na temu „Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku?“ 13. decembra 2020. godine u Osnovnom sudu u Šapcu i na njoj su učešće uzeli Goran Sandić iz Beogradskog centra za ljudska prava, sutkinja Osnovnog suda u Šapcu Svetlana Dimitrijević, javna izvršiteljka za područje Višeg suda u Šapcu i Privrednog suda u Valjevu Mila Milosavljević, Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i Uroš Poluga, viši pravni savetnik na USAID Projektu vladavine prava.

 

Na početku je govorila sutkinja Osnovnog suda u Šapcu Svetlana Dimitrijević koja je predočila učesnicima tribine proces smanjivanja nadležnosti suda u izvršnom postupku od 2011. do 2019. godine. Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju donosi nekoliko glavnih novina. Postoji mogućnost da se izvršni dužnik žali, pri čemu mora da navede razloge zbog kojih pobija rešenje o izvršenju, činjenice i dokaze kojima potkrepljuje razloge za pobijanje rešenja o izvršenju i da priloži sve pismene dokaze na koje se poziva u žalbi. Novi zakon je uveo i korišćenje novih tehnologija, uvođenjem elektronske oglasne table, kao i elektronskog javnog nadmetanja, objasnila je Dimitrijević. Posebna pažnja u novom zakonu posvećena je načelu srazmere, kao jednom od važnijih načela izvršnog postupka. Uvedena je obaveza javnog izvršitelja da vodi računa o tome da se izvršenje sprovodi onim sredstvom i na onom predmetu koji su za izvršnog dužnika najmanje nepovoljni. Cilj dobrovoljnog namirenja novčanog potraživanja je povećavanje efikasnosti izvršenja kroz smanjenje broja izvršnih postupaka. Sutkinja Dimitrijević osvrnula se i na važnost tribina kao što su „Otvorena vrata pravosuđa” u procesu reforme pravosuđa. Takvi događaji bi trebalo da budu mesto gde se građani informišu o radu sudova, ali i način da se privuku budući studenti prava.

 

Javna izvršiteljka Mila Milosavljević je pričala o novinama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, kao i o iskustvima javnih izvršitelja. U Šapcu trenutno radi 5 javnih izvršitelja koji imaju po 10 zaposlenih u kancelariji. Milosavljević je na početku podsetila da se Zakon o izvršenju i obezbeđenju više puta menjao, pri čemu su se nadležnosti izvršitelja uvećavale, tako da su danas postali specifični „javni sudovi”, koji moraju da ispune određene kriterijume za rad. Milosavljević smatra da je „elektronska oglasna tabla” jako značajna stvar za ceo tok izvršnog postupka.  Takodje, novi zakon pokušava da učini postupak transparentnijim, smatra Milosavljević.

 

Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku govorio je tome kako civilno društvo pomaže građanima u pristupu pravde. Na početku je objasnio kako se osniva udruženje građana, a posle je naveo nekoliko funkcija civilnog društva: 1) istraživanje određenog problema, pokušavajući da ga analizira iz različitih uglova i perspektive, 2) pružanje pravnih saveta i pomoći građanima u konkretnim situacijama, 3) stavljanje nekih tema na dnevni red medija. Objasnio je i šta radi udruženje građana Krov nad glavom zbog veze sa javnim izvršiteljima.

 

Na kraju skupa govorio je Uroš Poluga, i on se osvrnuo na dostupnost informacija građanima o izvršnom postupku, koju je potrebno posmatrati kao „dostupnost informacija za svakog u sopstvenom postupku” i kao deo „opšteg obrazovanja o izvršnom postupku”. On je apelovao da ljudi primaju pošiljke ili „plave koverte” jer je važno da imaju informaciju da li se njima stavlja nešto na teret jer tako mogu najbolje i najbrže da zaštite svoja prava. Novi zakon predviđa tri elektronske evidencije koje treba da unaprede dostupnost informacija o izvršnom postupku: 1) elektronska oglasna tabla suda, 2) elektronska oglasna tabla komore javnih izvršitelja i 3) elektronska aukcija.

 

Agenda_Tematska otvorena vrata_Šabac_13.12.2019.

 

 

Održana Tematska otvorena vrata „Zašto suđenja dugo traju“ u Osnovnom sudu u Šapcu

 

 

Tematska otvorena vrata “Zašto suđenja dugo traju” održana su 30.avgusta u Osnovnom sudu u Šapcu. Ovo je peti skup ovog tipa koji se organizuje u okviru projekta “Otvorena vrata pravosudja” sa ciljem da se građanima približi rad suda i tužilaštva.

 

Govornici na skupu su bili Milorad Maleteć, vršilac funkcije Predsednika suda, Svetlana Dimitrijević, sudija Osnovnog suda u Šapcu i Agnesa Poč Vinčić, zamenik tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu.  Svako od njih je iz svoje perspektive pokušao da približi građanima rad pravosudnih organa i da objasni šta je to što otežava suđenja, zašto toliko dugo traju, koju su to objektivni i subjektivni razlozi sa kojima se susreću u svakodnevnom radu.

 

Predsednik suda ističe da je u prethodnom periodu rad suda značajno poboljšan za šta su dobili i Priznanje za doprinos unpaređenju efikasnosti i kvalitetu sudskog sistema 2017.godine.

Sudija Dimitirijević takođe napominje da se broj predmeta drastično smanjio, ali brzinu suđenja pripisuje i nesrazmernom broju sudija i predmeta, zatim materijalnoj situaciji koja dovodi građane u dužnička ropstva te se samim tim i povećavaju slučajevi suđenja zbog neplaćanja komunalija, neizmirenih kredita, nedozvoljenih minusa.

 

Gospođa Poč Vinčić je iz ugla zamenika tužioca predočila koja su to nova zaduženja i obaveze koje su tužioci dobili uvođenjem novog Zakona o krivičnom postupku. Tužilac je dobio mnogo više obaveza ali premalo ovlašćenja.

 

Oko 30 građana Šapca je imalo priliku na kraju izlaganja panelista da prodiskutuje o svojim problemima i dilemama u vezi pravosuđa.  Mnogi od njih su se tek sad upoznali sa čitavim tokom priprema i procesom suđenja kao i tužilačke istrage. Opšti utisak je da građani imaju jako malo poverenja u pravosudni sistem i osećaju se  nezaštićeno jer čak iako bi se obratili institucijama nisu nailazili na odgovarajuće odgovore i zaštitu.

Ovaj projekat ima za cilj da kroz dugoročne susrete predstavnika pravosuđa i građana približi rad institucija običnom čoveku i uputi ga kako da najlakše dođe do pravde.
 

 

Agenda_Tematska otvorena vrata_Šabac_30.08.2019.

Prijavite se

Pretraga