Najave događaja

Vida Petrović Škero

Predsednica Centra za pravosudna istraživanja CEPRIS. Nekadašnja predsednica Vrhovnog suda Srbije.

Prijavite se

Pretraga